czwartek, 18 kwietniaNews That Matters
Shadow

Czy pracownica ma prawo skrócić swój urlop rodzicielski i macierzyński?

Pracownica ma prawo do tego, żeby skrócić swój wniosek macierzyński oraz rodzicielski, jednak musi odbywać się to w określonym terminie. Rezygnując z tego, traci zarazem prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Mama musi złożyć wniosek.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawie, młoda mama musi złożyć nie później niż w ciągu 14 dni po porodzie, złożyć pisemny wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wymiarze pełnym. Z kolei bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w wymiarze pełnym. Reasumując, to łącznie przebywałaby w domu z dzieckiem aż 52 tygodnie.
Istotne jest także to, że termin 14 dni zostaje liczony od następnego dnia po porodzie. W momencie, jeśli ostatni dzień terminu wypada w sobotę albo na dzień, który ustawowo jest wolny od pracy, to termin upływa w pierwszym dniu roboczym.
Mama ma prawo w każdej chwili się rozmyślić i tym samym zrezygnować z korzystania z urlopu macierzyńskiego – dodatkowego albo urlopu rodzicielskiego w części albo całości. Pracownica składa wniosek w terminie nie krótszym niż 14 dni przed przystąpieniem do pracy. Jeżeli dojdzie do tego, iż zmieści się w tym terminie, to pracodawca musi uwzględnić jej wniosek. Nie ma prawa, aby odmówić jej powrotu do pracy.
Bardzo istotne jest to, żeby pracownica przed zrezygnowaniem z częście dodatkowego urlopu macierzyńskiego, musi być na niem co najmniej tydzień albo jego wielokrotność.

Rodzice mogą bez problemu podzielić się urlopem.

Niewykorzystany przez mamę urlop może zostać wybrany przez ojca dziecka. W tym celu właśnie tata musi złożyć wniosek w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zaczęciem korzystania z tego urlopu. Może się zdarzyć również tak, iż oboje rodzice chcą się dzielić między sobą dodatkowym urlopem macierzyńskim. Tym samym swoje części tego urlopu biorą bezpośrednio po sobie. Każdy z rodziców może przebywać na urlopie macierzyńskim przez tydzień albo jego wielokrotność.
Jeśli natomiast chodzi o urlop rodzicielski, to może on być udzielony maksymalnie w trzech częściach. Każda z nich powinna stanowić wielokrotność tygodnia. Nie może też być krótsza niż 8 tygodni.

Co w przypadku adopcji?

Jeżeli sytuacja wygląda w taki sposób, to mamie albo tacie również przysługuje prawo, aby skorzystać z dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego. Odbywa się to w pełnym wymiarze. Z urlopem rodzicielskim jest podobnie.
Rodzic musi złożyć wniosek w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty przyjęcia dziecka na wychowanie oraz wystąpić do sądu opiekuńczego z wnioskiem o to, żeby wszcząć postępowanie w sprawie przysposobienia dziecka.
Zaznaczmy, iż jeżeli mama adoptowanego malucha nie zmieści się w tym terminie, to w takim wypadku ma prawo jednostronnie zrezygnować z udzielonego jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, jak i rodzicielskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje przez okres, który jest ustalony przepisami kodeksu pracy i możemy wyróżnić tutaj okres:

  • urlopu na warunkach macierzyńskiego,
  • urlopu macierzyńskiego,
  • urlopu rodzicielskiego,
  • dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Przeczytaj także

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *