środa, 24 kwietniaNews That Matters
Shadow

Metoda Montessori – na czym polega?

W życiu każdego człowieka niezwykle istotne jest to, z czym zetknie się w najmłodszych latach. Odpowiednia edukacja to podstawa do tego, aby dziecko prawidłowo się rozwijało i otrzymało wzorce godne do naśladowania. Wybór placówki szkolnej, kadry nauczycieli i metody nauczania jest niezwykle ważną kwestią, która powinna zostać dobrze przemyślana przez rodziców. Włoska lekarka, naukowiec i pedagog Maria Montessori opracowała innowacyjny i niezwykle efektywny system wychowywania dzieci, pozwalający na ich swobodne rozwijanie w ich własnym tempie.

Na czym polega metoda Montessori i w czym tkwi jej fenomen?

Metoda Montessori cieszy się dużym uznaniem zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Ten innowacyjny system wychowywania nie skupia się wyłącznie na dziecku i tym, aby osiągnęło ono jak najlepsze wyniki w konkretnym czasie, ale także zwraca uwagę na otoczenie, w jakim pociecha się obraca i stworzenie jej odpowiedniej przestrzeni do rozwoju. Dzięki tej metodzie dziecko otrzymuje szansę do samodzielnej pracy, stania się osobą niezależną, szanowaną przez innych i słuchaną przez otoczenie. Uczenie się poprzez zabawę jest najskuteczniejszym sposobem na przyswojenie wiedzy i rozwój szeregu umiejętności niezbędnych w przyszłości. Dzięki spontanicznej aktywności i zabawie dziecko ma szansę w przystępny dla siebie sposób zdobyć wiedzę i kompetencje.

Podczas pracy metodą Montessori dziecko otrzymuje wybór. To nie dziecko musi dostosować się do odgórnie narzuconych mu wymagań, ale nauczyciele podążają za nim i współpracują z nim. Pedagog wspiera też dziecko w wyborze właściwych materiałów do pracy (łącznie z zaaranżowaniem sali w oparciu o zasady pracy), jak najmniej ingerując i wycofując się w celu dania przestrzeni do samodzielnego działania. Zadaniem osoby pracującej z dzieckiem metodą Montessori jest to, aby obserwować je i wysyłane przez nie sygnały, aby możliwe było zaproponowanie mu jak najlepszych dla niego materiałów do wyboru. Wszystko to wspiera pracę nad samym sobą. Bardzo ważne w metodzie Montessori jest indywidualne podejście, co pozwala na pełen rozwój dziecka w jego własnym tempie. Nie ma nacisku na ścisłe trzymanie się programu nauczania, ale podąża się za dzieckiem.

Podopieczni mogą wzajemnie się od siebie uczyć i szanować pracę innych. Jedną z podstaw filozofii Montessori jest to, że w jednej klasie spotykają się uczniowie w różnym wieku i etapie rozwoju. Najczęściej w jednej grupie są dzieci z co najmniej trzech roczników. Każde z nich jest traktowane jako odrębna istota. Podopieczni mają szansę działać we własnym tempie i według własnego planu rozwoju. Nie są w żaden sposób karane za popełnianie błędów, poddawanie przekazanej wiedzy w wątpliwość, zadawanie niewygodnych pytań. Otoczenie dziecka jest przygotowane w taki sposób, aby miało ono szansę wykorzystać cały swój potencjał. Każdy z podopiecznych ma prawo do wyboru własnej drogi i dążenie do obranego celu, stosując się do wybranych rozwiązań. Zawsze mogą liczyć na pomoc opiekuna, ale wtedy gdy jej potrzebują.

Nie ma ani kar za błędy ani też nagród za sukcesy. Dziecko ma do dyspozycji przestrzeń i wolność. Akceptacja pomysłów młodego człowieka pozwala mu na życie w zgodzie ze sobą. Wspieranie go, zwiększa jego pewność siebie, a chwalenie uczy go doceniania innych. Metoda Montessori jest systemem wychowywania w poczuciu bezpieczeństwa, co uczy dziecko ufać innym. Przychylność uczy je cierpliwości, a życie w przyjaznym środowisku znajdowania miłości. Brak krytyki sprawia, że dziecko nie wyrabia w sobie nawyku łatwego i częstego oceniania innych. Z kolei brak wrogości eliminuje waleczną postawę względem innych.

Przeczytaj także